VERON A63
Friese Wouden
____________Afdelingen
Friese Wouden

Up
De VERON
Afdelingsgebied
Bestuur A63
Agenda A63
Activiteiten
QSL Bureau
Archief
Links
Foto Album A63
Lezing Delfi Sat

 

De VERON

De VERON staat voor Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. De vereniging stelt zich ten doel om het radiozend-amateurisme te bevorderen en te behartigen. 'De radiozendamateur is een door de landelijke administratie op technisch rn operationele bekwaamheden onderzochte radio-amateur, die het legaal uitzenden en ontvangen door middel van het experimenteren met de radiotechniek uit interesse beoefent'. Wereldwijd zijn er zo'n 1,7 miljoen radio-amateurs, in Nederland zijn dat er ongeveer 15.000. De VERON werd opgericht in 1947.

Al reeds voor de oorlog waren er een aantal radio-amateurverenigingen. In 1929 werd de eerste vergunning verleend aan een radiozendamateur, maar al ver voor die tijd werden er 'illegale' experimenten uitgevoerd. Reeds in 1923 werd een radio-amateur door de rechtbank veroordeeld wegens het overtreden van de wetgeving op dit gebied, maar hij werd tevens gelukgewenst met het bijzondere resultaat: De eerste Nederlands-Amerikaanse transatlantische radioverbinding!

Zie ook http://www.veron.nl